Byte till BrightTube T8 18W i Parkeringshus, Israel.