VÅR GRUND

Skapa ekonomiska och miljömässiga besparingar

BrightWells mål är att skapa besparingar både för våra kunder och för miljön. LED-belysning är energisnål och har därför en drastiskt minskad miljöpåverkan jämfört med traditionell belysning. Våra produkter är helt fria från tungmetaller som kvicksilver och bly och deras långa livslängd betyder också att färre produkter förbrukas över tid. Den ekonomiska besparingen för våra kunder är inte begränsad till enrgibesparingen, produkternas långa livslängd bidrar också till att drastiskt minska eller helt eliminera behovet av underhåll i normalfallet minst 7 år. Det är ett privilegium att arbeta med en teknologi som i alla steg skapar positiva effekter.

VÅR VISION

En ljusare framtid både ekonomiskt och ekologiskt

Minskad miljöpåverkan, minskade energikostnader, längre livslängd och därmed minskat underhållsbehov skapar ekonomiskt utrymme för våra kunder att utveckla och prioritera sin kärnverksamhet, oavsett om det är handel, tillverkning eller tjänster. Belysning skall bara fungera, men för många företag, särskilt de med verksamhet på stora ytor, kräver belysningen ständig tillsyn och underhåll. Det kostar både pengar och arbetstid. Med en underhållsfri och energisnål LED-belysning kan du göra drastiska besparingar på flera plan.


VI SKULLE LJUGA,
OM VI SA ATT LJUS INTE
VÄCKER PASSION HOS OSS!