FINANSIERING

Så funkar det

Finansiering via leasing/hyra ger dig som kund valfrihet att använda ditt kapital på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?

En form av långtidshyra

Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tid. Svea Ekonomi (Svea) äger produkterna under avtalstiden och ditt företag nyttjar dom. Efter avtalstidens slut köper du loss utrustningen till ett förutbestämt restvärde (i regel 3 – 20 %) av det finansierade beloppet.

JAG OCKSÅ?

Vem kan leasa/hyra utrustning?

I princip alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustning under förutsättning att de är momsredovisningsskyldiga. Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2 – 5 år. Avtalstiden beror dels på vilken utrustning som leasas och hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. I BrightWells fall är livslängden för våra produkter mycket lång och besparingarna blir stora. Vi utformar alltid våra avtal så att finansieringskostnaden alltid är lägre än den totala energibesparingen. Det betyder att du alltid gör en nettobesparing och har en ansenlig del av produkternas livslängd kvar när av talet är fullbordat.

SVEA EKONOMI

SÄKER FINANSIERING TILL 100%

I de fall ett avtal skall ingås signerar slutkund ett leasing- eller hyresavtal på offererad utrustning. Vid slutgiltig leverans/installation signerar kunden ett leveransgodkännande som skickas till Svea, tillsammans med leverantörsfakturan och leveransgodkännandet. Svea betalar leverantörsfakturan och startar upp avtalet mot kund. d.v.s. Svea köper utrustningen av leverantören och leasar/hyr ut utrustningen till kund.

EN 100% SÄKER
FINANSIERING

 

Svea Ekonomi AB är ett svenskt företag som verkar på kreditmarknaden och utför finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering, fakturaköp, factoring, reskontrahantering, kreditupplysning och inkasso.Vi har har verksamheter i åtta europeiska länder: Danmark, Estland, Finland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige och Tyskland.